ด้วยเหตุใดผู้เล่นจำเป็นจะต้องซ้อมการวิ่งคอร์ดอยู่เสมอ

Standard

เนื่องด้วยการวิ่งcourt นั้น นับว่าเป็นข้อสำคัญมากเหตุเพราะการเล่นbadmi รองเท้าแบดมินตัน nton โดยหลายคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ที่ไม่ไม่ได้หวังตามตั้งใจ ขาตายบ้าง ขาไม่วิ่งบ้าง ใจไป ทว่าขาไม่ตาม เรื่องอ่อนหลายชนิดเหล่านี้ เหตุจากที่กล้ามเนื้อขาที่ส่วนต่างๆ ไม่ได้รับการซ้อมให้ย้ายที่อยู่ประจำให้เข้าใจก่อนนะครับ ว่าเพราะเหตุไร นักกีฬาแบดมินตันมือเก๋า หรือไม่ก็ นักกีฬาฝึกหัด ที่โค้ชให้ฝึกซ้อมการวิ่งคอร์ด หรือ รองเท้าแบดมินตัน การวิ่งท่าต่างๆ อย่างเช่น การวิ่งซิกแซก การวิ่งถอยหลัง หรือการกระโดดนั้น เนื่องด้วยคุณค่าเช่นไร ทำไปเพราะเหตุไร นั้นโดย ใน movement หรือไม่ก็การเคลื่อนของกีฬาแบดมินตันนั้น มีทั้งการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เคลื่อนที่ไปด้านติดกับ ในมุมทแยง การเคลื่อนที่ไปหลัง การสไลด์ไปในมุมต่างๆ จะบอกได้ว่า เป็นการเคลื่อนได้ในทุกทิศเลยก็ได้แล้วเพราะอะไรผู้ตีต้องฝึกซ้อมอยู่ประจำ ฝึกซ้อมเป็นปี เหตุของการฝึกเป็นปกตินั้นคือ ในแบบแผนการศึกษาของเรา เมื่อได้ปฏิบัติอะไรอย่างซ้ำๆ ซากๆหลังจากนั้นจะเกิดการเรียนรู้โดยเพราะความคิดของคนมันจะลดขบวนการให้น้อยลงพร้อมกับรวบรัดที่สุด ตัวอย่างเช่น คนที่ฝึกฝนตีแบดมินตันหยกๆ เค้าจำเป็น รองเท้าแบดมินตัน ราคาถูก ต้องเรียนรู้จากการตั้งท่าตีที่แน่นอน พอจะตี จงเหยียดแขนตีสุดแขน สลัดหัวไหล่ สบัดข้อมือจังหวะตอนท้าย และรวมถึงท่าจบ เพราะกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้ บุคคลหัดเล่นใหม่จะจำต้องท่องอยู่ภายในใจ พร้อมด้วยเลียนแบบไปโดยให้แม่นทุกวิธีการ แต่ครั้นเมื่อเราได้ซ้อมตีจนอยู่โดยปกติ จนกระทั่งร่างกายกล้ามเกิดการเรียนรู้ในบุคลิกลักษณะการตี พร้อมทั้งจำทุกอย่างโดยอัตโนมัติ การตีครั้งหน้าก็ไม่ต้องมาท่องจำอยู่ในใจว่า ต้องเหยียดแขนดึง จำเป็นต้องสบัดข้อมือ เนื่องจากร่างกายจะทำไปอัตโนมัติ พร้อมด้วยจะทำในความเร็วที่เร็วขึ้น รองเท้าแบดมินตัน ลดราคา ด้วยที่พูดมาช่วงต้นนั้นเป็นเหตุผลที่ผู้แข่งขันมืออาชีพ จำเป็นต้องซักซ้อมกันอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 5-6 วัน ซ้ำไปซ้ำมาการวิ่งcourtนั้นหมายความว่า การวิ่งในท่วงท่าการตีแบดมินตันนั้นแหละครับ หมายถึงการทำท่าตีแบดมินตัน แต่ถ้าว่ามิได้ใช้ลูกแบด แค่ใช้ท่าท่างการก้าวเท้าที่ถูก พร้อมด้วยวิ่งไปที่มุมทั้งหลาย ตลอด 6 มุมทั้งคอร์ด ถ้าหากผู้เล่นฝึกฝนวิ่งคอร์ดบ่อยๆ ก็จะส่งผลให้เราเคลื่อนที่ในมุมต่างๆนาๆของcourtแบดได้ทันทีขึ้นด้วยครับ รองเท้าแบดมินตัน

Advertisements